Polityka prywatności

1. Niniejsza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli na komputerze Użytkownika. Informacje te mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel niniejszej strony, tj: Aleksandra Sztrymer - Gabinet Logopedyczno - Terapeutyczny.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości niniejszej strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej poprzez rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika, z którego dochodzi do połączenia ze stroną i tym samym wyświetlenie zawartości strony w zindywidualizowany pod kątem danego Użytkownika sposób,
b) gromadzenia i analizy statystyk odwiedzin strony, celem dostosowania zawartości strony tak by wyjść naprzeciw oczekiwaniom i preferencjom Użytkowników,

4. Na niniejszej stronie stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach niniejszej strony,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z niniejszej strony,
d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji,

5. Bardzo często oprogramowanie służące do przeglądanie stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) ma domyślnie włączoną obsługę i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą być jednak w każdym wypadku przez Użytkownika zmienione, tak by uniemożliwić automatyczna obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje na temat instrukcji zmiany tych ustawień należy szukać w instrukcji obsługi używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie stosowania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej stron, ich używanie jednak nie stanowi warunku koniecznego dla dostępu do niniejszej strony.

Metoda Krakowska

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym oraz badawczym zespołu związanego z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka (obecnie Zespołu Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących).

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.
Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Po 32 latach doświadczeń z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, iż we wszystkich sytuacjach zaburzeń komunikacji językowej od wad wymowy do alalii i afazji dziecięcej (braku rozwoju mowy) Słowo napisane było inspiracją do jego wypowiedzenia. Pierwsze słowa wielu dzieci były pierwotnie odczytywane, by mogły być w przyszłości samodzielnie użyte w komunikacji.

Dla terapeutów najważniejszy jest fakt, że przed narodzeniem mózg jest już ukształtowany w takim stopniu, że rolę decydującą o tym, w jaki sposób neurony będą się różnicować, tworzyć sieć dendrytów, formować połączenia synaptyczne zaczynają pełnić czynniki środowiskowe. Większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń.

Terapia neurobiologiczna prowadzona przez terapeutów szkoły krakowskiej stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych.

W gabinetach terapeutów krakowskich stosowana jest:

 1. Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach neuroobrazowania mózgu.
 2. Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne Torowanie Głosek (MTG - układanie narządów artykulacyjnych czyli manualne torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).
 3. Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).
 4. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
 5. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
 6. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.
 7. Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).
 8. Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).
 9. Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.
 10. Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).
 11. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).
 12. Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),
 13. Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych)
 14. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 15. Ćwiczenia myślenia przez analogię.

 

Źródło: http://wydawnictwo-arson.pl/pl/i.18.id.99.0/Metoda%20Krakowska.html

 

O mnie

      mgr Aleksandra Sztrymer - neurologopeda kliniczny - specj. wczesna interwencja logopedyczna (absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), neurologopeda na  Oddziale Neurologicznym i Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,  certyfikowany terapeuta koncepcji RCM® (Castillo Morales) w ujęciu Marianeli Sol Permuzzi, certyfikowany terapeuta EMPATHY DOLLS® oraz Indywidualnej Stymulacji Słuchu JOHANSEN IAS. Diagnozuje oraz prowadzi terapię m.in. dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z chorobami neurologicznymi, zespołami wad genetycznych, mózgowym porażeniem dziecięcym czy niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesną interwencję logopedyczną. Diagnozuje i prowadzi rehabilitację osób dorosłych z chorobami czy urazami  neurologicznymi - afazja, dyzartria, dysfagia. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie. Współpracuje z Przychodnią FENIKS w Dobrej.

Ważniejsze praktyki:

- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na oddziale neonatologicznym i pediatrycznym

- Ottoprodent, Wrocław – terapia dzieci z zespołem wad wrodzonych

- Pulsantis, Wrocław – terapia ustno - twarzowa i stymulacja sensomotoryczna

- Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp.z o.o. – rehabilitacja chorych z afazją

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, Dzienny Oddział Psychiatryczny – zaburzenia mowy w   chorobach psychicznych i otępiennych.

 

Warsztaty, kursy, szkolenia i konferencje m.in.:

 • Niemowlak u logopedy II Miobobo© krótkie wędzidełko języka u niemowląt - prowadząca dr Marzena Machoś.
 • Niemowlak u logopedy. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem- prowadząca - dr Marzena Machoś.
 • Certyfikowany kurs terapeuty RCM® w ujęciu Marialneli Sol Pernuzzi - prowadząca - Marianela Sol Pernuzzi, Wrocław 2019-2022.
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - prowadząca - Monika Jerzyk, 2021.
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia - prowadząca - dr Ewa Bilenda - Mazur, Kraków 2018.
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników - prowadząca - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kraków 2018.
 • Regulatory funkcji -nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy - prowadząca - lek. stom. Monika Ośko, Gdańsk 2017.
 • Certyfikowany kurs ORIGINAL EMPATHY DOLLS® - prowadząca - Monika Habik, Łodź 2017.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6 lat - prowadząca - dr n med. Sabine Nantke, Wrocław.
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Wrocław.
 • Diagnoza neurologopedyczna uszkodzonego mózgu pacjenta w zespołach genetycznych oraz pozostałych uszkodzeniach mózgu na bazie neuroobrazowania oraz badań funkcji kory mózgowej, Łódź.
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii - prowadząca - dr hab. Barbara Ostapiuk.
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych - rozwojowe programowanie terapii - prowadząca - Agnieszka Bala, Warszawa.
 • AFAZJA. Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru - diagnoza i terapia, Wrocław.
 • Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi - prowadząca - Agnieszka Bala, Warszawa.
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, prowadząca - Anna Maria Pękacka, Warszawa.
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, prowadząca - dr B.B. Kaczmarek, Warszawa.
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa - teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego, prowadząca - Justyna Sadowska.
 • JOHANSEN Indywidualna Stymulacja Słuchu, prowadzące - Katarzyna Rychetsky, Renata Borowiecka, Warszawa.
 • Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Wrocław.
 • Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone wady metabolizmu, V Konferencja, Wrocław 2016.
 • Zastosowanie metody integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, prowadząca - Bożenna Odowska - Szlachcic, Kalisz.
 • Nowoczesne narzędzia logopedyczne, w tym metody pracy wibratorami logopedycznymi, narzędziami do terapii żuchwy oraz szpatułkami Ora light, prowadzący - Piotr Jaworski, Kalisz.
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju, prowadząca - dr Teresa Kaczan, Wrocław.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Warszawa.
 • Terapia neurobiologiczna, prowadząca – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kraków.
 • Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadząca – dr Marta Korendo, Kraków.
 • Symultaniczno - Sekwencyjna nauka czytania®, prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Kraków.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadząca – dr hab. Marta Korendo, Warszawa.
 • Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej , Fundacja ZŁOTA GODZINA, Turek.
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, prowadzący – Ewa Małachowska, Marlena Twardo, Poznań.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Warszawa.

 

 

Strona główna

  

Terapia neurologopedyczna

        Terapia zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, które powstały na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego zarówno u dzieci jak i u dorosłych.
 

 

   
Diagnoza i terapia

   Dziecko musi być aktywne, samodzielnie działać, by mogło gromadzić doświadczenie i budować język. 

Czytaj więcej

 
Kontakt

Wizyty wyłącznie po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym
 tel. 885 224 223

Czytaj więcej 

Kontakt

 

Gabinet:

Obrzębin, 62-700 Turek

 

Wizyty wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:

 tel. 885 224 223

 

Pierwsza wizyta

DZIECI (pierwsza wizyta trwa od 45 minut do 2 godzin)

Warunkiem dostosowania terapii do potrzeb dziecka jest postawienie prawidłowej diagnozy, dlatego też na pierwszej wizycie (lub kilku kolejnych) przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, badanie oraz wnikliwa obserwacja dziecka. Gdy okaże się to konieczne dziecko zostanie skierowane na konsultację do innych specjalistów.

Przygotuj i zabierz ze sobą: książeczkę zdrowia dziecka, wypisy ze szpitali jeśli było hospitalizowane, wyniki konsultacji i badań audiologicznych (badania słuchu) oraz neurologicznych ( MR i TK głowy) jeśli były takie przeprowadzane. Przypomnij sobie, jaki przebieg miała ciąża i poród. Jeśli dziecko potrzebuje okularów lub/i aparatu słuchowego nie zapomnij zabrać ich ze sobą. Przypomnij sobie, jak przebiegał dotychczasowy rozwój motoryczny dziecka oraz kiedy Twoje dziecko zaczęło wypowiadać pierwsze słowa. Weź ulubioną zabawkę dziecka i zastanów się, w co i z kim bawi się najchętniej.

DOROŚLI

Karta informacyjna ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)

 

© Copyright 2014 | Gabinet Logopedyczno - Terapeutyczny | Aleksandra Sztrymer | Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Projekt, realizacja i hosting: InterCom