O mnie

      mgr Aleksandra Sztrymer - neurologopeda kliniczny - specj. wczesna interwencja logopedyczna (absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), neurologopeda na  Oddziale Neurologicznym i Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,  certyfikowany terapeuta koncepcji RCM® (Castillo Morales) w ujęciu Marianeli Sol Permuzzi, certyfikowany terapeuta EMPATHY DOLLS® oraz Indywidualnej Stymulacji Słuchu JOHANSEN IAS. Diagnozuje oraz prowadzi terapię m.in. dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z chorobami neurologicznymi, zespołami wad genetycznych, mózgowym porażeniem dziecięcym czy niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesną interwencję logopedyczną. Diagnozuje i prowadzi rehabilitację osób dorosłych z chorobami czy urazami  neurologicznymi - afazja, dyzartria, dysfagia. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie. Współpracuje z Przychodnią FENIKS w Dobrej.

Ważniejsze praktyki:

- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na oddziale neonatologicznym i pediatrycznym

- Ottoprodent, Wrocław – terapia dzieci z zespołem wad wrodzonych

- Pulsantis, Wrocław – terapia ustno - twarzowa i stymulacja sensomotoryczna

- Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp.z o.o. – rehabilitacja chorych z afazją

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, Dzienny Oddział Psychiatryczny – zaburzenia mowy w   chorobach psychicznych i otępiennych.

 

Warsztaty, kursy, szkolenia i konferencje m.in.:

 • Niemowlak u logopedy II Miobobo© krótkie wędzidełko języka u niemowląt - prowadząca dr Marzena Machoś.
 • Niemowlak u logopedy. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem- prowadząca - dr Marzena Machoś.
 • Certyfikowany kurs terapeuty RCM® w ujęciu Marialneli Sol Pernuzzi - prowadząca - Marianela Sol Pernuzzi, Wrocław 2019-2022.
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - prowadząca - Monika Jerzyk, 2021.
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia - prowadząca - dr Ewa Bilenda - Mazur, Kraków 2018.
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników - prowadząca - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kraków 2018.
 • Regulatory funkcji -nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy - prowadząca - lek. stom. Monika Ośko, Gdańsk 2017.
 • Certyfikowany kurs ORIGINAL EMPATHY DOLLS® - prowadząca - Monika Habik, Łodź 2017.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6 lat - prowadząca - dr n med. Sabine Nantke, Wrocław.
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Wrocław.
 • Diagnoza neurologopedyczna uszkodzonego mózgu pacjenta w zespołach genetycznych oraz pozostałych uszkodzeniach mózgu na bazie neuroobrazowania oraz badań funkcji kory mózgowej, Łódź.
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii - prowadząca - dr hab. Barbara Ostapiuk.
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych - rozwojowe programowanie terapii - prowadząca - Agnieszka Bala, Warszawa.
 • AFAZJA. Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru - diagnoza i terapia, Wrocław.
 • Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi - prowadząca - Agnieszka Bala, Warszawa.
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, prowadząca - Anna Maria Pękacka, Warszawa.
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, prowadząca - dr B.B. Kaczmarek, Warszawa.
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa - teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego, prowadząca - Justyna Sadowska.
 • JOHANSEN Indywidualna Stymulacja Słuchu, prowadzące - Katarzyna Rychetsky, Renata Borowiecka, Warszawa.
 • Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, Wrocław.
 • Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone wady metabolizmu, V Konferencja, Wrocław 2016.
 • Zastosowanie metody integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, prowadząca - Bożenna Odowska - Szlachcic, Kalisz.
 • Nowoczesne narzędzia logopedyczne, w tym metody pracy wibratorami logopedycznymi, narzędziami do terapii żuchwy oraz szpatułkami Ora light, prowadzący - Piotr Jaworski, Kalisz.
 • Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju, prowadząca - dr Teresa Kaczan, Wrocław.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Warszawa.
 • Terapia neurobiologiczna, prowadząca – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kraków.
 • Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadząca – dr Marta Korendo, Kraków.
 • Symultaniczno - Sekwencyjna nauka czytania®, prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Kraków.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadząca – dr hab. Marta Korendo, Warszawa.
 • Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej , Fundacja ZŁOTA GODZINA, Turek.
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, prowadzący – Ewa Małachowska, Marlena Twardo, Poznań.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadząca – mgr Katarzyna Sedivy, Warszawa.

 

 

© Copyright 2014 | Gabinet Logopedyczno - Terapeutyczny | Aleksandra Sztrymer | Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

 

Projekt, realizacja i hosting: InterCom